Rehabilitacja dzieci i niemowląt prowadzona przez Certyfikowanego Terapeutę Metody NDT-Bobath.


Specjalizujemy się w terapii dzieci z:
- zaburzeniami wieku rozwojowego (niemowlęcego)
- wadami postawy
- asymetriami posturalnymi
- zaburzeniami napięcia mięśniowego (hipotonia, hypertonia)
- mózgowym porażeniem dziecięcym
- zespołami genetycznymi
- chorobami nerwowo- mięśniowymi