Rehabilitacja dzieci i niemowląt prowadzona przez Certyfikowanego Terapeutę Metody NDT-Bobath.


Specjalizujemy się w terapii dzieci z:
- zaburzeniami wieku rozwojowego (niemowlęcego)
- wadami postawy
- asymetrią napięcia mięśniowego,
- zaburzeniami napięcia mięśniowego (obniżone napięcie mięśniowe, podwyższone napięcie mięśniowe)
- mózgowym porażeniem dziecięcym,
- zespołami genetycznymi
- chorobami nerwowo- mięśniowymi