dr Jolanta Niewiadomska (Cembrzyńska) Rehabilitacja dzieci, Certyfikowany terapeuta metody NDT Bobath,Dyplomowany terapeuta neurorozwojowy
dr Paweł Niewiadomski rehabilitacja dorosłych, Certyfikowany terapeuta metody PNF, McKenzie